BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

  1. Del inn i lag. 
  2. Marker et startområde og en vendepunkt. 
  3. Hvert lag får utdelt to aviser. 
  4. Lagene skal stille opp i startområde. 
  5. Første person på hvert lag skal nå komme seg til ventepunktet og tilbake, kun ved å gå på avisene. Dere kan velge om personen må flytte avisene selv, eller om en annen på laget kan flytte de. 
  6. Tilbake ved startområdet veksler den første personen med neste i rekka. 
  7. Slik fortsetter leken til alle på laget har gått minst en runde frem og tilbake. 

UTSTYR

  • To aviser til hvert lag