BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

  1. Del speiderne inn i lag. 
  2. Sett opp to flasker et stykke foran hvert lag. 
  3. Legg en ball på den ene av de to flaskene til hvert lag. 
  4. Den første personen i hvert lag løper fram til flaskene og flytter ballen fra den ene flasken til den andre, og løper tilbake.
  5. Den neste løper fram og flytter ballen tilbake til den første flaska. Sånn fortsetter det til alle på laget har løpt. 
  6. Når alle spillerne på et lag har løpt er de ferdige. 
  7. Det første laget som er ferdige vinner. 

UTSTYR

  • To flasker til hvert lag
  • En ball til hvert lag