Dette er en stafett.

Et stykke foran hvert lag settes det opp to flasker. På den ene ligger det en ball.

Første mann løper frem, flytter ballen fra den ene flasken til den andre og løper tilbake. Så fortsetter neste mann osv. Når alle spillerne på et lag har løpt er laget ferdig. Det første laget som er ferdig vinner.

UTSTYR

To flasker og en ball pr lag. Bør være samme type ball og flaske.