BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

Når dere utfører denne aktiviteten vil dere jobbe med bærekraftmålet 11. Bærekraftige Byer og Lokalsamfunn

SLIK GJØR DU

  1. Finn et naturvernområde i nærheten av dere. Dere finner oversikt over Norges verneområder her.
  2. Finn ut hvorfor dette området er vernet. Er det en nasjonalpark, et landsskapsvernområde, naturreservat eller et marint verneområde? 
  3. Dra sammen med patruljen for å sjekke ut området på et speidermøte dersom området er i nærheten, eller dra på en lenger tur om verneområdet er lenger vekk.
     

Hva er et verneområde?

Byene i verden blir større og større. I dag bor omtrent halvparten av verdens befolkning i byer. Innen 2030 tror man at denne andelen vil være over 60 prosent. Samtidig som vi bygger ut nye områder er det viktig å ta vare på verdens kultur- og naturarv. Allerede i 1910 ble det vedtatt en lov om naturfredning i Norge. Det var for å sørge for at vi skulle ta vare på natur og dyr i bestemte områder.

I dag finnes det fire ulike type verneformer: nasjonalparker, landskapsvern, naturreservat og marine verneområder. Dette er steder som enten har spesielle dyr og planter som må vernes, historisk natur- og kulturlandskap som ikke finnes andre steder, eller steder som vi rett og slett ønsker at skal være mulige å reise til for å oppleve og se den uberørte naturen. 

Les mere om FNs bærekraftsmål "Bærekraftige Byrer og Lokalsamfunn" her