BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.
 

HVA ER ET VERNOMRÅDE?

Allerede i 1910 ble det vedtatt lov om naturfredning i Norge. Dette var for å sørge for at vi kunne ta vare på natur og dyr i bestemte områder. I dag finnes det fire ulike type verneformer nasjonalparker, landskapsvern, naturreservat og marine verneområder. Dette er steder som enten har spesielle dyr og planter som må vernes, historisk natur- og kulturlandskap som ikke finnes andre steder eller steder som vi rett og slett ønsker at skal være mulig å reise for å oppleve og se den uberørte naturen. 
 

SLIK GJØR DU

  1. Finn et naturvernområde i nærheten av dere. Dere finner oversikt over Norges verneområder her. 
  2. Undersøk hvorfor dette området er vernet. Er det en nasjonalpark, et landsskapsvernområde, naturreservat eller et marint verneområde? 
  3. Dra sammen med patruljen for å sjekke ut området. Dette kan gjøres på et speidermøte dersom området er i nærheten, eller dere kan dra på en lengre tur.