Skriv ut et bilde av hvertfall en fugl innen hver av fugleordnene dere skal lære. La speiderne skrive ned ulike kjennetegn de kan se eller som de kan fra før av ved hver av fuglene (f.eks. spurver er små, ugler har store ansikt, vadefugler har lange ben). Spør om speiderne har sett noen av disse fuglene før, eller noen fugler som likner. Hvor har de sett dem? Kanskje dere kan finne ut hvor de forskjellige pleier å bo? Gå gjennom det dere har funnet ut av. Suppler gjerne med litt flere kjennetegn som står i ressursen Fugleordnene eller med noe dere har funnet et annet sted eller kan fra før av.

Dette kan gjerne knyttes opp mot rødlista arter. Hvilken orden tilhører de ulike artene på rødlista? Har noen av speiderne sett noen av disse artene før? Hvor lever de, er det i nærheten av der dere bor?

Dette kan enten organiseres slik at lederen forteller speiderne, eller så kan dere la speiderne prøve å finne svar på spørsmålene deres selv. Gi dem en pc og finn frem google, så lærer de masse av å måtte søke seg frem og finne ut av tingene selv! La dem samarbeide og skrive ned det de finner. Kanskje de kan lage en fin presentasjon av det de har funnet og vise for hverandre?

Hvis dere har muligheten, er det fint å gå ut prøve å se hvilke ordener dere kan se rundt der dere er. Prøv å la speiderne skille mellom de ulike ordnene ved å se på siluettene. Etter hvert som ordnene sitter kan det være lettere å lære seg hvilke arter som er i de forskjellige ordnene, men i begynnelsen holder det å skille mellom noen større undergrupper.