Det finnes mange måter å bygge katapulter, her er en enkel fremgangsmåte:

Lag to X-er og reis disse opp ved å surre dem sammen med en raie oppe og nede på hver side. Avstanden mellom X-ene børe være 1-2 meter og høyden omtrent den samme, avhengig av hvor stor katapult dere vil bygge. Dette er foten til katapulten, pass på at den står støtt. Surr om nødvendig på kryssavstivere.

Lag kastearmen ved å surre en tverrstokk fast til den lange raien, 1/4-1/3 fra den tykkeste enden av raien. Tverrstokken må være så lang at den kan legges oppi foten. Fest et lodd, for eksempel en vanntank under den korte enden av kastearmen. Surr fast en kurv e.l. i enden av den lange, denne skal bære prosjektilet.

Legg tverrstokken på kastearmen oppi foten. Nå er katapulten klar til bruk! Pass på så dere ikke treffer noen eller noe når dere skyter. Er dere flere patruljer kan hver patrulje bygge en katapult og så ha skytekonkurranse. Om å gjøre å skyte lengst, eller om å gjøre å treffe en blink eller lignende.

UTSTYR

  • Raier, mange korte pluss én lang ganske tynn
  • Sisal
  • Kniv
  • Sag
  • Vanntank
  • Kurv e.l.