BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

 1. Begynn med å surre foten til katapulten. Lag to x-er og reis dem opp ved å surre dem sammen med en raie oppe og nede på hver side. Avstanden mellom x-ene bør være 1-2 meter og høyden omtrent den samme, avhengig av hvor stor katapult dere vil bygge. 
 2. Dere kan surre kryssavstivere om dere vil ha en stødigere katapult.
 3. Lag kastearmen ved å surre en tverrstokk fast til den lange raien, 1/4 - 1/fra den tykkeste enden av raien. Tverrstokken må vøre så lang at den legges oppi foten. 
 4. Fest et lodd, for eksempel en vanntank, under den korte enden av kastearmen. 
 5. Surr fast en kurv eller lignende, i den lange enden. Den skal bære prosjektilet.
 6. Legg tverrstokken på kastearmen, oppi foten - katapulten er klar til bruk! 
 7. Nå kan dere arrangere skytekonkurranse enten innad i patruljen, eller mellom patruljer, hvor det er om å gjøre å skyte lengst mulig eller å treffe en blink. 

NB: Pass på at dere ikke treffer noen eller noe når dere skyter! 

Illustrasjon av en katapult laget med pionering.

 

 

UTSTYR

 • Mange korte raier
 • 1  lang, ganske tynn raie
 • Sisal
 • Kniv
 • Sag
 • Vanntank
 • Kurv e.l.