For å bygge et steingjerde trenger dere masse stein! Det kan være lurt å ha med trillebår slik at dere slipper å bære steiner dere finner et stykke unna der gjerdet skal bygges. Store stein er tunge å flytte på, men jo større stein dere bygger meg, jo færre stein trenger dere.

Når dere har samlet nok stein kan dere begynne å stable gjerdet. Begynn med de største steinene i bunn og bygg høyere med mindre stein. Om dere vil at gjerdet skal bli mer stabilt kan dere bruke støp til å mure steinene sammen. Støp får dere kjøpt i byggevarebutikker.

Det er fort gjort å klemme fingrene, vær forsiktige og bruk gjerne hansker.

Husk at dere må få lov av grunneier til å sette opp gjerde, særlig hvis dere bruker støp som gjør at gjerdet ikke kan plukkes ned igjen.

Utstyr


  • Stein
  • Trillebår
  • Hansker
  • Støp (hvis dere vil)