BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Gi beskjed i forkant av turen at dere skal på dilemmahaik. Det kan være at flere av deltakerne vil kjenne på at noe er urettferdig i løpet av turen. Ved å gi beskjed i forkant, er speiderne mer forberedt på å håndtere det som er urettferdig. 
 2. Speiderne møter opp til turen som vanlig, men i løpet av turen blir de presentert for flere ulike dilemmaer. Hvor og når dilemmaene blir presenterte er opp til lederne. Dere kan bruke forslagene til dilemmaer under eller dere kan tilpasse dilemmaene til deres speidere. 
 3. Når dilemmaene blir presentert skal speiderne finne ut hvordan de vil løse dem og hvem som får hvilket alternativ. 
 4. Sett av god tid til at patruljene kan rigge til sine overnattingsplasser når alle har kommet frem til overnattingsstedet og til å lage og spise middagen de har fått utdelt. Sjekk at alle har fått et skikkelig sted å sove og at alle blir mette etter maten.
 5. Etter middag samles dere til felles leirbål og erklærer dilemmahaiken for over. Resten av turen skal være kos og vanlig tur. 
 6. Del ut en pose med kos, for eksempel sjokolade, kakao, marshmallows og popcorn, til hver patrulje. Denne gangen skal det være det samme innholdet i alle posene.
 7. Fortell om hvordan lederne tenkte da haiken ble planlagt. La alle som vil, fortelle om hvordan de opplevde dagen. Still gjerne spørsmål hvis speiderne ikke forteller så mye selv:
  • Hvordan var det å bestemme forutsetningene for de andre patruljene?
  • Hvordan var det å bli enige om hvordan patruljene skulle fordele dilemmaene?
  • Var det noen som ble skikkelig sinte, leie seg eller glade i løpet av dagen? Hvordan håndterte patruljene det? 
 8. Ta gjerne opp haiken som diskusjon igjen neste gang dere er på tur eller på et møte en måned eller to senere. Ofte vil nye refleksjoner komme frem når følelsen av urettferdighet har lagt seg.
   

TIPS: Selv om speiderne skal føle på urettferdighet kan det bli for mye for noen. Kanskje bør en leder være med hver patrulje og holde øye med hvordan det går med dem. Dere vet best hva deres speidere tåler, sørg for at ulikhetene mellom patruljene ikke blir så store at speiderne ikke klarer å håndtere det og har en dårlig opplevelse på tur. 

Forslag til dilemmaer 

 • Dilemma 1: Lederne har kjøpt inn ingredienser til middag til hver av patruljene, men innholdet i matpakkene varierer fra posemiddag til gourmetmiddag. Det skal være nok mat til alle i patruljen i alle settene. 
 • Dilemma 2: Lederne har tegnet inn haikeruter på kartene. Det er ulik lengde og terreng på rutene, men alle starter og ender på samme sted. Om mulig kan en patrulje gjøre unna en bit av sin rute med kollektivtransport eller bil, eller lederne kan frakte noe eller alt av en patruljes utstyr. Det viktige her er at det er tydelig forskjell i innsatsen som må legges ned for at de forskjellige patruljene skal nå overnattingsplassen. Speiderne får beskjed om at ingen får begynne å rigge sin gapahuk før alle patruljene er kommet til overnattingsplassen.
 • Dilemma 3: Fremme på overnattingsplassen har lederne satt opp en luksusgapahuk til en patrulje, de andre patruljene får utdelt ulikt utstyr, for eksempel er det en patrulje som ikke får plugger, men må lage dem selv. Noen får haikeduk og noen får pressenning. Det er viktig at alle i patruljen skal få en tørr og ordentlig overnattingsplass selv om poenget også her er at det skal være tydelige forskjeller på hva patruljene får utdelt. 
   

Dilemmaene kan avgjøres på ulike måter:

 • Når noen opplever noe urettferdig triller alle patruljene en terning hver. Den patruljen som får høyest poengsum får bestemme hvilken patrulje som skal få hvilket alternativ. 
 • Alle triller terning hver gang noe er urettferdig, men hver patrulje får bare bestemme én gang hver. 
 • Lederne bestemmer hvilken patrulje som skal få bestemme hvem som skal få hva. 
   

TIPS: Hver patrulje bare kan få det beste og det dårligste alternativet én gang. Hvis lederne bestemmer hvilken patrulje som får hva, eller dere trekker lodd, vil det gjøre at alle patruljene får noe bra og noe dårlig, men dere mister noe av hensikten med aktiviteten fordi speiderne ikke får føle på hvordan det er å bestemme noe som blir urettferdig for de andre speiderne. 
 

UTSTYR

 • Ett sett med ingredienser til middag til hver patrulje, men med ulikt innhold
 • Ett kart til hver patrulje med ulike ruter som ender på samme sted
 • Mulighet til å sette opp gapahuk til hver patrulje med ulike metoder
 • Ett sett med likt snacks til hver patrulje 
 • Frokost til alle speiderne 
 • Turutstyr