Informer alle speiderne på forhånd om at haiken blir en dilemmahaik og at flere vil kjenne på urettferdighet underveis på turen. På denne måten er speiderne forberedet på å håndtere turen.

Speiderne møter opp pakket og klare for haik. 

Dilemma 1: Lederne har kjøpt inn ett sett med middag per patrulje, men settene har svært ulikt innhold fra et sett med gourmetmat til et sett med kjedelig turmat. Det skal være nok mat til alle i alle settene.

Dilemma 2: Lederne har tegnet inn haikeruter på kartene. Det er ulik lengde og terreng på rutene, men alle starter og ender på samme sted. Om mulig kan en patrulje gjøre unna en bit av sin rute med kollektivtransport eller bil, eller lederne kan frakte noe eller alt av en patruljes utstyr. Det viktige her er at det er tydelig forskjell i innsatsen som må legges ned for at de forskjellige patruljene skal nå overnattingsplassen. Speiderne får beskjed om at ingen får begynne å rigge sin gapahuk før alle patruljene er kommet til overnattingsplassen.

Dilemma 3: Fremme på overnattingsplassen har lederne satt opp en luksusgapahuk til en patrulje, de andre patruljene får utdelt ulikt utstyr, for eksempel kan noen ikke få plugger men må lage disse selv, noen få haikeduk og noen pressenning. Det er viktig at alle i patruljen skal få en tørr og ordentlig overnattingsplass selv om poenget også her er at det skal være tydelige forskjeller på hva patruljene får utdelt. 

Sett av god tid til at patruljene kan rigge til sine overnattingsplasser og til å lage og spise middagen de har fått utdelt. Sjekk at alle har fått et skikkelig sted å sove og at alle blir mette etter maten.

Dilemmaene kan avgjøres på ulike måter:
1: Alle patruljene triller terning hver gang, den som får høyest bestemmer hvilken patrulje som skal få hva.
2: Patruljene triller terning hver gang, men hver patrulje får bare bestemme én gang hver.
3: Lederne bestemmer hvilken patrulje som skal få bestemme.
4: Bruk en av metodene ovenfor, men sett som regel at hver patrulje bare kan få det beste og det dårligste alternativet én gang.
5: Lederne bestemmer hvilken patrulje som skal få hva. Det vil gjøre at alle patruljene får noe bra og noe dårlig, men man mister noe av hensikten ettersom speiderne ikke får føle på hvordan det er å bestemme noe som blir urettferdig for de andre speiderne.

Etter middag
Samle alle patruljene til et felles leirbål og fortell at nå er dilemmahaiken slutt og resten av turen er bare kos. Del ut en pose med kos (sjokolade, kakao, marshmallows, popcorn...) til hver patrulje. Denne gangen skal det være det samme i alle posene. Fortell om hvordan lederne tenkte da haiken ble planlagt. La alle som vil fortelle om hvordan de har opplevd dagen. Still gjerne spørsmål hvis speiderne ikke forteller så mye selv: Hvordan var det å bestemme forutsetninger for de andre patruljene? Var det vanskelig å bli enige om hvordan patruljen skulle fordele forutsetningene? Ble noen skikkelig sint/lei seg/glad i løpet av dagen? Hvordan håndterte i så fall patruljen det? 

Dagen etter spiser alle samme frokost før alle går samme rute hjem. Del gjerne speiderne i nye patruljer på turen hjem slik at de kan fortelle hverandre hvordan dagen før ble opplevd av de ulike patruljene.

Ta gjerne opp haiken som diskusjon igjen neste gang dere er på tur, eller på et møte en måned eller to senere. Ofte vil nye refleksjoner ha kommet frem når følelsen av urettferdighet har lagt seg.

Pass på:
Selv om speiderne skal få føle på urettferdighet kan det bli for mye for noen. Kanskje bør en leder være med hver patrulje og holde øye med hvordan det går med dem. Dere vet selv best hva deres speidere tåler, sørg for at ulikhetene mellom patruljene ikke blir så store at speiderne ikke klarer å håndtere det og har en dårlig opplevelse på tur. 

UTSTYR

  • Ett sett med mat per patrulje - ulikt innhold
  • Ett kart til hver patrulje - ulike ruter, men ender på samme sted
  • En mulighet til å sette opp gapahuk til hver patrulje - ulike metoder
  • Ett sett med kos til hver patrulje - her skal alle få det samme
  • Frokost til alle speiderne