Start med å gjøre speiderne kjent med fjellvettreglene.

Hver patrulje skal nå velge to eller tre fjellvettregler. De skal lage en liten historie til hver regel de har valgt som skal leses opp, dramatiseres, mimes eller lignende. Etterpå samles gruppene. De fremfører historiene sine etter tur mens de andre gjetter på hvilken fjellvettregel det skal være. Gruppen som gjetter riktig får ett poeng. Dersom ingen gjetter riktig får gruppen som fremfører ett minuspoeng.