Start med å lage banen. De to bøttene skal stå i hver sin ende av området dere leker på, dene ene tom, den andre full av vann. Bruk et tau til å markere midtlinjen og et tau til å lage en ring rundt den tomme bøtten. Hvor stort område dere trenger av avhengig av hvor mange dere er som leker.

Del speiderne i to lag, elefanter og tigre. Tigrene har den banehalvdelen som har ring rundt bøtten. Elefantene skal ha hver sin kopp. De skal fylle koppen med vann i sin bøtte og forsøke å frakte vannet over i tigrenes bøtte. Hvis de blir tatt av tigrene på veien må de helle ut vannet sitt.

Tigrene har ikke lov til å gå på elefantenes banehalvdel, og de kan ikke ta elefantene når de er inne i ringen rundt tigrenes bøtte. Elefantene må altså tas på tigrenes banhalvdel utenfor ringen.

Stopp etter en gitt tid og mål opp hvor mye vann elefantene klarte å flytte. Bytt side og hold på like lenge en gang til. Hvilket lag klarte å få mest vann i tigrenes bøtte?

Hvis det er for vanskelig for elefantene å komme frem til bøtten kan man gjøre det vanskeligere for tigrene for eksempel ved at de alltid må løpe to sammen, eller man kan gjøre friringen rundt bøtten større.

UTSTYR

  • 2 vannbøtter
  • Kopper som ikke kan knuse til halvparten av deltagerne
  • Tau eller lignenede til å markere bane
  • Vann