Klipp bønnen "Fadervår" opp i biter/stykker etter hva du tror passer for dine speidere, og legg dem på bakken 10 - 20 meter foran lagene.

Første speider på laget løper frem, finner den første brikken og legger den på bakken der hvor rekken med bønnene skal begynne. Løper tilbake, slår neste speider på skulderen som da løper frem og fortsetter rekken med neste brikke. Slik fortsetter det til alle brikkene er på plass.

Hvis en speider oppdager en feil må dere bestemme på forhånd om det bare er lov å rette feilen, eller også trekke en ny brikke.