Start leken med å snakke med speiderne:
Har de kjørt bil i det siste? Eller reist med fly? Spør hva som lager energien de fleste disse fremkomstmidlene trenger (drivstoff som bensin eller diesel). Spør hva som slippes ut når fremkomstmidlene kjører (karbondioksid eller CO2). 

Fortell videre:
I olje er det karbon. Olje brukes til å lage drivstoff som bensin og diesel, men over hele verden brukes olje til mange andre ting, som for eksempel oppvarming og produksjon av plast. Ved bruk blir karbonet i oljen til karbondioksid som slippes ut i atmosfæren som er luftlaget rundt jorden. Solens stråler varmer opp jorden. Mye av denne varmen blir reflektert tilbake ut fra jorden. Men; karbondioksid legger seg som et lokk mellom jorden og solen. Solens stråler er kortbølgestråler, disse slipper gjennom "lokket", mens varmestrålene som reflekteres fra jorden er langbølgestråler. Disse slipper ikke like lett gjennom lokket. Dette gjør at noe av varmen som skulle blitt reflektert ut fra jorden ikke slipper ut, men sendes tilbake til jordoverflaten. Dette kalles drivhuseffekten fordi lokket av karbondioksid og andre drivhusgasser minner om glasset i et drivhus - de slipper varmen inn, men ikke ut. 

Spør om speiderne vet hva som renser luften for karbondioksid (planter og trær). 

Nå kan leken begynne:
Tegn opp eller bruk tau til å lage en sirkel på bakken. Denne symboliserer atmosfæren. Alle unntatt én skal være CO2-molekyler som svirrer rundt i atmosfæren. Én skal være et tre. Denne skal forsøke å fange CO2-molekylene. De som blir tatt blir trær og skal være med på å fange de andre CO2-molekylene. Det er ikke lov til å bevege seg utenfor sirkelen. Leken fortsetter til alle er tatt. 

Snakk med speiderne når leken er ferdig:
Ble det lettere å fange CO2 når de var mange trær?
Hva har det å si for mengden CO2-utslipp når det felles så mange trær i verden? (Avskogning)
Hva kan speiderne gjøre for å redusere sitt eget CO2-utslipp? (Dusje kortere, kjøpe mindre, bruke gjenbruksnett i stedet for plastposer, bruke kollektivtrafikk når det er mulig, kildesortere avfall....)