BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten

SLIK SPILLER DU

  1. Start gjerne aktiviteten med å snakke om branntrekanten.
  2. Del speiderne i tre ca like store deler. En gruppe er oksygen, en er brennbart materiale og en er varme. 
  3. Leken fungerer omtrent som stiv heks, men hvis man blir tatt må man stille seg opp på denne måten:
    • Oksygen: Holder armene som en ring fremfor seg
    • Brennbart materiale: Strekker armene rett opp i luften
    • Varme: Holder en hånd på pannen
  4. Man frir tatte deltagere ved at deltagere som representerer de to andre sidene i branntrekanten stiller seg opp i en trekant sammen med den som er tatt. 

Illustrasjon av bål.