Sett en sofa med plass til fire og stoler i en ring. Du trenger så mange stoler at når det sitter fire personer i sofaen, og resten av deltagerne sitter på hver sin stol, er det én stol ledig i ringen.

Del speiderne i to like store lag. Det kan være lurt å merke lagene, for eksempel kan alle fra ett lag feste skjerfet rundt hodet. Målet med leken er at laget skal fylle alle de fire setene i sofaen. 

To deltagere fra hvert lag setter seg på de fire plassene i sofaen. Resten setter seg på stolene i ringen.

Alle skriver navnet sitt på en lapp og legger den i en boks. Deretter trekker man en lapp med navn fra boksen, uten å si til noen hva man har trukket. Man heter navnet som står på lappen man til en hver tid har i hånden.

I ringen er det én ledig stol. Den som sitter på stolen til venstre for denne sier navnet på en av de andre deltagerne. Ettersom alle har "nye navn" vet man ikke hvilket lag personen er på.

Den som nå har navnet som blir sagt må flytte seg til den ledige stolen og bytte navnelapp med den som sa navnet. Den som sitter til venstre for den stolen som nå er ledig sier et nytt navn, og denne personen må flytte seg til den ledige stolen og bytte navnelapp med den som sa navnet. Nå gjelder det å huske hvem som til en hver tid heter hva!

Målet med leken er som nevnt å fylle sofaen med deltagere fra eget lag. Når navnet som blir sagt høyt tilhører en i sofaen må denne flytte seg til den ledige stolen. Den på plassen til venstre for den ledige plassen i sofaen må da prøve å huske det nye navnet til en på sitt lag for å få denne flyttet til sofaen.

Det laget som først klarer å fylle alle de fire plassene i sofaen har vunnet.

UTSTYR

  • Sofa med plass til fire, eller "lag" en sofa ved å sette fire stoler inntil hverandre
  • Stoler
  • Papir
  • Blyanter eller penner