BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Plasser en firemannssofa og stoler i en ring. Dere trenger tre færre stoler enn dere er personer. Når alle har satt seg er det en stol til overs.
 2. Del speiderne i to like store lag. Marker hvem som er på lag med hverandre med vester eller at et lag har speiderskjerf og ett ikke har det.
 3. To deltakere fra hvert lag setter seg på de fire plassene i sofaen. Resten setter seg på stolene i ringen. 
 4. Alle skriver navnet sitt på en lapp og legger lappen i en boks.
 5. Alle skal trekke en lapp fra boksen. Fra nå av er hver deltakers navn det navnet som står på lappen de har i hånda. Det er hemmelig hvilket navn som står på lappen helt til navnet blir sagt høyt og personen med navnet må bytte plass.
 6. Poenget med leken er å fylle de fire plassene i sofaen med personer fra laget sitt.
 7. Den som sitter på stolen til venstre for den ledige stolen sier navnet på en av de andre deltakerne. Fordi alle har "nye" navn kan ingen vite hvilket lag personen er på.
 8. Den som har navnet som ble sagt på lappen sin, må flytte seg til den ledige stolen og bytte navnelapp med den som sa navnet. 
 9. Den som sitter til venstre for stolen som nå er ledig sier et nytt navn. 
 10. Den som har navnet som ble sagt på lappen sin må flytte seg til den ledige stolen og bytte navnelapp med den som sa navnet. 
 11. Nå gjelder det å huske hvem som til en hver tid heter hva. Gjenta punkt ni og ti.
 12. Når noen flytter seg ut av sofaen, må den til venstre for stolen huske hvem som heter hva og prøve å si et navn som står på en av lappene på laget sitt sånn at laget får en person ekstra i sofaen.
 13. Når ett av lagene lag har fire av sine lagpersoner i sofaen har de vunnet.
   

TIPS: Hvis dere ikke har en sofa med plass til fire, kan dere sette fire stoler tett inntil hverandre sånn at det forestiller en sofa.
 

UTSTYR

 • en sofa med plass til fire
 • stoler
 • ark
 • blyant eller penn