Del speiderne i lag. 5-10 meter foran hvert lag finnes noe de kan løpe rundt. Hvert lag får utdelt et knutetau.

Hver etappe består av å løpe frem, rotere 10 ganger rundt merket, og så knyte en båtmannsknop, eller en annen knute dere øver på, før man løper tilbake for å veksle med neste deltager. Knuten må godkjennes av en leder før man veksler.

Neste deltager starter sin etappe med å knyte opp knuten, og får ikke lov til å løpe før knuten er helt knytt opp. Den siste deltageren på hvert lag gir sin knute til den første på laget som løp. Laget er ferdig når denne har knytet opp knuten.

UTSTYR

  • Knutetau, ett per lag
  • Noe å løpe rundt - en kopp, en stol, en stein eller noe annet dere har tilgjengelig