Leken må lekes på en åpen plass. En person er "Fisken i det røde hav" og står midt i området. Alle andre er på den ene enden av området.

Alle roper:
”Fisken i det røde hav,
hvilken farge må vi ha
for å komme over?” 
Fisken roper tilbake hvilken som helst farge, for eksempel grønn. 

Alle som har noe grønt på seg kan gå fritt til den andre siden av området. Resten må prøve å springe over uten å bli tatt. De som blir tatt er også fisker og skal ta de andre. Fiskene må være enige om hvilken farge de skal svare, eller den første fisken bestemmer farge hver gang. Den som er igjen til slutt har vunnet.