BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

  1. Del speiderne inn i grupper eller patruljer på 3-6 speidere. 
  2. Still hvert lag på en rekke bak hverandre. 
  3. Legg fram et ruteark og penn og/eller fargeblyanter et stykke fremfor hvert lag.
  4. Det er om å gjøre å bli først ferdig med å tegne et korretkt norsk flagg. Det er bare lov å tegne én rett strek eller fargelegge ett felt hver gang man er framme og tegner. 

Variasjoner: Det går an å variere stafetten ved at man først må tegne streker og deretter fargelegge når strekene er tegnet opp. Dere kan bare tegne streker eller bare fargelegge. Bestem på forhånd hvor store streker/felt det er lov å tegne opp/fargelegge hver gang man er framme. 

NB: Gi beskjed på forhånd om dere legger vekt på nøyaktighet eller om det bare skal være riktig antall ruter for at flagget skal godkjennes. Det korrekte forholdet på det norske flagget er, som på illustrasjonen: lengde  6-1-2-1-12, bredde 6-1-2-1-6

 

UTSTYR

  • Ruteark til hvert lag
  • Penn eller blyant til hvert lag
  • Eventuelt fargeblyanter, rød, blå og hvit