BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Send to speidere et stykke unna, tre speidere hvis dere er oddetall. Disse speiderne blir spillere av spillet, resten skal være brikker.
 2. Del resten av speiderne inn i par og del ut en følelse til hvert par. Når dere spiller, skal en speider i paret si følelsen med ord og den andre vise følelsen med ansiktet og kroppen.
 3. Parene må bli enige om hvem skal si følelsen med ord og hvem som skal vise følelsen.
 4. Når parene er klare, stiller speiderne seg opp i en tilfeldig rekkefølge på rekke eller i et rutenett.
 5. Nå kan spillerspeiderne som ble sendt vekk, komme tilbake. 
 6. En av de to (eller tre) spillerne begynner med å peke på en speider for å "snu" første brikke.
 7. Personen som blir pekt på skal nå vise eller si følelsen sin på den måten som ble avtalt i forkant av spillet.
 8. Spilleren gjør det samme med en speider til og også denne viser følelsen på den måten som ble avtalt i forkant av spillet.
 9. Dersom speiderne hører til i par, får spilleren paret og speiderne stiller seg ved siden av spilleren som fikk paret. Hvis speiderne ikke er i par, blir de stående.
 10. Neste spiller snur to nye brikker og finner ut om de hører til i samme par. 
 11. Fortsett med å snu brikker etter tur til alle parene er funnet. 
 12. Den spilleren som til slutt har flest par, vinner. 
   

TIPS: Spill gjerne flere ganger sånn at flere får prøve å spille og dere får prøve å vise ulike følelser. For å gjøre spillet enklere, kan dere stille opp de som skal si følelsen med ord og de som skal vise følelsen med kroppen hver for seg, sånn at spillerne kan velge en fra hver kategori. Spillet fungerer best om spillerne bare velger ett par når det er deres tur, uansett om de finner et par eller ikke. 

Forslag til følelser

 • Glad
 • Sur
 • Sint
 • Overrasket
 • Entusiastisk
 • Urolig
 • Skremt
 • Lei
 • Trist
 • Trett
 • Forelsket
 • Nervøs
 • Redd
 • Skeptisk
 • Eventuelt andre følelser dere kommer på