BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

  1. Finn et stort rom eller en åpen plass.
  2. Del plassen i to med et tau, ved å tegne en linje i grusen eller lignende. Den ene siden representerer “fordom” og den andre siden representerer “fakta”. Legg eventuelt en lapp med “fordom” på den ene siden og en lapp med “fakta” på den andre siden, så blir det enklere å holde styr på hva som er hvor.
  3. Alle som skal delta stiller seg oppå streken.
  4. En leder leser opp en påstand fra lista med fordommer og fakta.
  5. Hver speider skal bevege seg til den siden av tauet som de tror påstanden er: fakta eller fordom.
  6. Når alle har bestemt seg for hvor de skal være, kan lederen lese opp begrunnelsen som står under fordommen.
     

TIPS: Dere får mer ut av leken hvis alle får gjette det de vil. Det kan være fint å snakke litt om hvorfor dere stiller dere på de ulike sidene for hver påstand. Det beste er om dere får gått gjennom alle påstandene, men dere kan også tilpasse påstandene til deres speidere. Det er også mulig å stemme på andre måter, for eksempel ved å rekke opp en arm på den siden speiderne vil stemme på eller lignende.
 

UTSTYR

  • tau eller lignende til å dele opp rommet eller plassen med
  • eventuelt lapper med “fordom” og “fakta” på