Mal håndflaten i valgfri farge. Speiderne kan gjøre det selv, de kan male hverandre eller de kan få hjelp av en leder. Trykk håndflaten mot et ark, nå har du et dekorativt bilde. Kanskje vil dere ha en egen vegg i speiderlokalet der håndflaten til alle speiderne i gruppen henger? 
Vask hendene godt etterpå!

Dere kan gjøre akkurat det samme med fotsålen, men her er det nok lurt å få litt hjelp til å male. Sett den ferdigmalte fotsålen på et ark på gulvet. Vask foten i bøtten.

UTSTYR

  • Maling - helst en type som går av i vask
  • Stor pensel
  • Ark
  • Bøtte med vann