BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Bygg en hinderløype som er tilpasset speidernes alder.
 2. Del speiderne inn i lag.
 3. Sett en bøtte med vann i starten av hinderløypa og en tom bøtte per lag ved slutten av hinderløypa.
 4. Gi speiderne hver sin kopp, denne må de holde i hånden til enhver tid. De får ikke lov til å sette den fra seg eller gi den til noen andre. 
 5. Gjennomfør en av variantene nedenfor:
   

Variant 1 - Stafett

 1. Alle speiderne fyller koppene sine med vann.
 2. Når startskuddet går begynner en fra hvert lag å bevege seg gjennom løypa og heller vannet i bøtta som hører til laget deres. 
 3. Når deltakeren har helt vannet i bøtta kan neste deltaker fra laget starte. Når tida er ute ser dere hvilket lag som har mest vann i bøtta.
 4. Den som har vært gjennom løypa kan løpe tilbake til start, stille seg bakerst i køen og gjøre seg klar til å gå gjennom løypa igjen. 

Variant 2 - Team

 1. En speider fra hvert lag fyller koppen sin med vann.
 2. Laget skal sammen frakte vannet gjennom løypa. De har ikke lov til å flytte føttene når de har vann i koppen sin.
 3. Alle på laget må ha hatt vannet i koppen sin før de heller vannet i bøtta si.
 4. Når vannet er helt i bøtta kan dere løpe tilbake til start og frakte en ny kopp med vann gjennom. 
 5. Når tida er ute ser dere hvilket lag som har mest vann i bøtta si.
   

TIPS: Denne aktiviteten kan også brukes som en del av et postløp sånn at en og en patrulje gjennomfører et bestemt antall minutter i hinderløypa hver for seg. 
 

UTSTYR

 • Utstyr til å lage en hinderløype
 • Kopper
 • Vann
 • Bøtter