Før stafetten kan dere gjerne varme opp og bli litt kjent med fuglene dere skal spille med med "Fuglememory".

Del patruljen opp i lag. Prøv å ikke ha for mange speidere per lag, sånn at alle får deltatt og lært så mye som mulig, men det bør heller ikke være for mange lag i forhold til ledere, da dette bare skaper kaos. Sett opp en bane der laget står i en ende, og oppgavene må utføres i den andre. Stafetten kan gjennomføres på litt ulik måte, avhengig av hvor mange ledere eller peffer dere har.

Med fuglelyder:
Lederne står sammen med laget sitt med en mobil, pc eller noe annet som spiller lyd med fuglelydene tilgjengelig. Hvilken rekkefølge er ikke så farlig i denne utgaven, men det er viktig å huske hvilke lyder som er spilt slik at ikke speiderne må vente lenge og det ødelegger for stafetten. På andre siden av banen ligger kortene med bilder av fugler på. Det er det samme om dere bruker den siden med eller uten navn, det kan man se an etter hvor gode speiderne er på fugler og fuglelyder. En og en speider skal få høre en fuglelyd, løpe over til kortene, hente riktig kort og komme tilbake og vise til lederen deres. Er det riktig, kan neste speider få høre en ny lyd. Tilpass gjerne lydvalget etter hvilken speider som kommer, sånn at de som ikke er så gode på fugler kan få noen av de enklere lydene og får oppleve mestring. Hvis det er noen som sliter med å finne riktig fugl, gi dem gjerne noen hint. For hver gang de kommer tilbake med feil fugl kan de få et nytt hint (farge, første bokstav, størrelse...) Laget som først får samlet inn alle kortene sine, vinner. Fortsett gjerne til alle lagene har fullført.

Dette går også an å gjøre med litt færre ledere, men da blir det ikke like god kontroll. Da er det lurt å ha en fast rekkefølge på lydene dere skal spille, og fordele lederne slik at alle lagene har en fast leder. Pass på å gi beskjed om at speiderne må stille seg i kø hvis det er noen andre som står med sin leder.

Med fuglenavn:
Legg ut et sett med fuglebilder per lag på gulvet foran. Legg en bunke med kort med fuglenavn ved siden av. En og en speider løper ut, trekker et kort og legger det ved fuglen de tror er riktig. Hvis noen mener at noen tidligere har gjort en feil, kan de legge fuglenavnkortet ved siden av den som allerede ligger der. Når alle kortene er lagt ut, kan hele laget løpe frem og rette på det som ligger der før de sier at de er ferdige.

Andre måter å gjennomføre på:
Om dere trenger mer utfordring til speiderne eller dere har veldig overaktive patruljer, kan dere godt legge til hindere i banen. Sett opp stoler, stokker, bokser eller noe annet som speiderne må over, under eller rundt.

Dere kan også legge opp til at for hver runde må speiderne løpe på en spesiell måte (baklengs, hinke, krabbe, åle, hoppe, rulle). Altså for hver gang den første speideren skal løpe igjen, må de løpe på neste måte. Dette gir dere beskjed om før de begynner, sånn at speiderne selv må huske det og følge det opp.

For de yngste patruljene holder det nok å løpe vanlig.

UTSTYR

  • Et sett med fuglekort til hvert lag
  • En musikkspiller av noe slag (mobil, pc, ipad, mp3-spiller) med fuglelydene per leder
  • En bane med litt lengde slik at speiderne kan få løpt litt