BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. Før dere gjennomfører fuglestafetten, kan det være fint å varme opp med Fuglememory

SLIK GJØR DU

 1. Skriv ut og klipp opp fuglekort og fuglenavn. Ett sett til hvert lag. Dere finner fuglelyder og fuglekort under ressurser.
 2. Marker opp en bane med start og slutt. Alle speiderne stiller seg ved start. Oppgavene skal løses ved baneslutten.
 3. Del dere opp i lag. 
 4. Gjennomfør stafetten med fuglelyder eller fuglenavn. Se beskrivelse lenger ned på siden. 
   

TIPS: Færre speidere på hvert lag gjør at flere får deltatt aktivt og lært så mye som mulig, men pass på at det ikke blir for mange lag for den som styrer stafetten å holde styr på. 

Stafett med fuglelyder

I denne stafetten bør det være en leder per lag. Lederen må ha en mobil, pc eller lignende som kan spille av fuglelydene. 

 1. En speider fra laget får høre en fuglelyd i startområdet.
 2. Speideren skal løpe til sluttområdet og plukke med seg riktig fuglekort, og løpe tilbake til startområdet.
 3. Hvis kortet er riktig, får neste speider høre en ny lyd før hen løper og henter et nytt fuglekort. 
 4. Hvis kortet er feil må speideren løpe tilbake og hente et nytt kort. Hver gang en speider kommer tilbake med feil kort, kan det være fint å gi et hint om hvilken fugl lyden hører til. 
 5. Laget som først klarer å hente alle kortene, vinner.
 6. Fortsett til alle lagene har hentet alle kortene riktig. 

Stafett med fuglenavn

 1. Legg ut et sett med fuglenavn på gulvet i startområdet, foran hvert lag.
 2. Legg en tilsvarende bunke med fuglebilder i sluttområdet. 
 3. En speider fra hvert lag tar med seg et fuglenavn og løper til sluttområdet, og legger det ved siden av fuglen hen mener er riktig. 
 4. Når den første speideren kommer tilbake, løper neste speider ut med et nytt navn. Hvis hen mener at noen som har løpt tidligere har gjort en feil, ken hen legge fuglekortet ved siden av det som allerede ligger der, sånn at det ligger to navn til ett bildekort. 
 5. Når alle navnene er lagt ut, kan hele laget løpe frem og rette på det som ligger der før de sier at de er ferdige. 
 6. Hvis laget sier at de er ferdige, og fremdeles har noen feil, kan det være fint å gi de en straffeoppgave før de får prøve på nytt. 
 7. Det laget som har alle riktige først, vinner. Fortsett til alle har alt riktig. 
   

Andre varianter

 • Hvis dere vil ha en ekstra utfordring, kan dere legge til hinder i banen, for eksempel stoler, stokker, bokser eller lignende som speiderne må over, under eller rundt.
 • Legg inn bestemte måter speiderne skal løpe på, for eksempel baklengs, hinke, krabbe, åle, hoppe, rulle. I løpet av stafetten må patruljen være gjennom alle måtene, men de kan selv bestemme hvem som skal gjøre hva. De må gi beskjed på forhånd om hvilken metode de kommer til å bruke. 
   

UTSTYR

 • Et sett med fuglekort til hvert lag
 • En musikkspiller, for eksempel mobil, pc, ipad, mp3-spiller med fuglelydene, til hver leder
 • En oppmerket bane