BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

Mange velger å bruke GPS i stedet for kart og kompass. Om dere gjøre det bør dere være klar over at GPSen kan gå tom for batter eller bli ødelagt, og at kartutsnittet på en GPS ofte er så lite at det er vanskelig å få oversikt over et område. Derfor er det alltid lurt å ha kart og kompass i sekken. 

SLIK GJØR DU

  1. Del dere opp i to grupper.
  2. Begge gruppene får et kart med ti markerte poster. Det er en fordel om postene er litt vanskelige å finne, og at gruppene skal finne ulike poster sånn at dere ikke kan følge etter hverandre.
  3. Når lagene har funnet tre poster tar du kartet fra dem uten forvarsel. Hvor lett er det for speiderne å finne resten av postene? Dette illustrerer hva som skjer om GPSen går tom for strøm eller blir ødelagt mens dere er på tur. 
  4. Gi kartet tilbake til gruppene sånn at de kan finne resten av postene. Dette illustrerer hvor lurt det er å ha kart og kompass i sekken når dere orienterer med GPS. 
     

UTSTYR

  • Kart med inntegnete poster
  • Utlagte poster