Mange velger å bruke GPS i stedet for kart og kompass. Men om du gjør det bør du være klar over at GPSen kan gå tom for batteri, og at kartutsnittet på en GPS er ofte så lite at det er vanskelig å få oversikten over et område. Det er derfor uansett lurt å ha kart og kompass i sekken.

Praktisk øvelse

Del speiderne i to grupper. Begge gruppene får et kart hver med ti poster tegnet inn. Det er en fordel om de utlagte postene er litt vanskelige å finne og om de forskjellige gruppene skal finne forskjellige poster slik at de ikke kan følge etter hverandre.
Når den ene gruppen har funnet tre poster tar du kartet deres uten forvarsel. Hvor lett er det nå for speiderne å finne resten av postene? Dette illustrerer hva som skjer om GPSen går tom for strøm mens dere er på tur. Gruppen som mistet kartet sitt kan få kartet tilbake og finne resten av postene. Dette illustrerer hvor lurt det er å ha kart og kompass i sekken når man orienterer med GPS.

UTSTYR

  • Kart med inntegnete poster
  • Utlagte poster