Del ut ark og blyanter til speiderne. I tillegg til svart/gråblyant trenger de fargene blå, grønn, brun og gul. For å gjøre det vanskeligere for dem kan du dele ut flere farger som de ikke egentlig har bruk for. Be speiderne starte på midten nederst på arket. Nå skal speiderne forsøke å tenge kartet over området der Hanne og Espen går på tur etter historien en leder forteller: De markerte ordene er karttegn som burde være med på speidernes tegninger.

Det er en fin dag, og Hanne og Espen er ute på tur i skogen. De er i en tett skog og de går på en liten sti som går rett nordover. Snart kommer de ut av skogen, ut på et jorde, og stien de går på blir til en traktorvei. "Å, se, en bondegård med ett stort og to små hus!" Sier Hanne. Espen ser østover i den retningen Hanne peker. Og hun har helt rett. "Denne traktorveien går rett bort til bondegården" svarer han. "La oss gå bort dit!". Hanne og Espen følger traktorveien østover helt bort til bondegården. Etter de har stått en stund og sett på hestene som går ute på jordet bestemmer de seg for å ta en stor sti de har oppdaget som går nordvestover fra bondegården. Etter de har ruslet over jordet på denne stien kommer de inn i skogen igjen. Akkurat der de går fra jordet inn i skogen svinger stien rett vestover. Snart kommer de til et rundt, lite vann. "Jeg vil bade!" sier Espen. "Det vil ikke jeg" svarer Hanne. "Men bad du, jeg setter med på denne store steinen her mens jeg venter." Hanne setter seg på steinen og ser på mens Espen bader. Hun ser rett vestover når hun ser tvers over vannet. 

Når Espen er ferdig med å bade går de videre. Stien går på østsiden av vannet, langs kanten av vannet helt til de kommer på nordsiden av vannet. Der går stien rett nordover, opp på et fjell. Det er så bratt oppover at de nesten må klatre. Når de kommer til toppen av fjellet ser de at det er like bratt ned på alle sider av fjellet. De bestemmer seg for å fortsette på stien som går østover ned fra fjellet. I bunnen av fjellet finner de en liten hytte der de spiser matpakkene sine. 

Når maten er spist rusler de videre på stien som fra hytta svinger litt og går mot nordøst. Etter en liten stund kommer de til en stor myr. Stien går videre langs vestsiden av myra til de står rett på nordsiden av den. Der fortsetter stien rett østover, mens en traktorvei går rett nordover. De velger å fortsette på traktorveien. Her kommer de igjen ut av skogen, og det er jorder på begge sider av veien. På vestsiden av veien går et gjerde, og etter en liten stund går de under en kraftledning som går tvers over traktorveien fra vest til øst. "Jeg begynner å bli sliten" sier Espen. "Jeg tror jeg ser veien der mamma skal hente oss" sier Hanne. Og det har hun rett i. Traktorveien ender på en liten parkeringsplass der moren til Hanne og Espen venter med bilen. De setter seg inn og kjører bilveien rett østover for å komme hjem.

Dersom speiderne ikke fra før er gode i karttegn og orientering er det lurt å gå gjennom dette og himmelretningene før dere begynner på historien. Følg med på speiderne, og gi dem tid til å tegne underveis. For å gjøre det lettere kan man gjøre historien kortere og hoppe over noe av hva de skal tegne. Er det for lett kan man legge til flere ting eller avstander. 

Når alle er ferdige med å tegne viser man frem tegningene sine og sammenligner med hverandre og med en "fasit" som lederen har tegnet på forhånd.

 

UTSTYR

  • Ark
  • Blyanter
  • Historien
  • "Fasitkart"