BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Del dere inn i lag.
 2. Første speider på laget løpet frem og knyter båtmannsknop og flaggstikk. 
 3. En leder kontrollerer og godkjenner knutene før speideren heiser flagget til topps. Speideren løper tilbake til laget.
 4. Neste speider løper til flaggstanga, firer ned flagget og løper tilbake til laget med flagget.
 5. Neste speider heiser flagget igjen.
 6. Fortsett til alle på laget har gjennomført. Hvis lagene har ulik mengde deltakere må dere tilpasse sånn at det blir likt ved at noen fra lagene med færrest deltakere løper flere ganger.
   

TIPS: Normalt finnes det bare en flaggstang på et område, derfor må lagene gjennomføre etter tur. Da kan dere ta tiden på hvert av lagene. Det raskeste laget vinner.

Fordi bare ett lag kan gjennomføre stafetten om gangen, kan det være lurt å ha en venteaktivitet til resten, for eksempel flaggtegning eller tegneflaggstafett eller flaggmemory.
 

UTSTYR

 • Flaggstang uten hurtigkobling
 • Flagg uten hurtigkobling
 • Stoppeklokke