Aktiviteten går, som navnet sier, ut på å heise og fire et flagg.

Førstemann løper frem, knyter riktige knuter, båtmansknopp og flaggstikk (her må dere kontrolere), heiser flagget og løper tilbake.
Neste mann løper frem, tar flagget ned og løper tilbake med det.

Normalt finnes det bare en flaggstang. Dere må da ta tiden på lagene. Dere kan ha flere typer stafett parallelt slik at det ikke blir slik at et eller flere lag bare blir stående å vente.

F, eks flaggtegning eller tegneflaggstafett. eller flaggmemory/lotto.

Dere kan også lage puslespill av et flagg eller memory av flaggdager å la noen holde på med dette, mens de andre har "heiseflaggstafett".