Alle deltagerne stiller seg i en ring. Leken har en rytme med tre taktslag, både i lyd og bevegelser. Bestem hvem som skal starte.

Første taktslag: Den som begynner legger håndflatene mot hverandre, strekker armene ut og hugger i luften (som en samurai) mot hvem som helst annen i ringen og roper Hi!

Andre taktslag: Personen som blir pekt på legger håndflatene mot hverandre, strekker armene rett opp i luften, for å gjøre seg klar til hugg, og roper Ha!

Tredje taktslag: Personene på hver side av den som nå står med armene rett opp i luften legger håndflatene mot hverandre og hugger, i luften, inn mot magen til den som står med armene rett opp og roper Ho! 

Nytt første taktslag: Personen som nå står med armene rett opp i luften hugger mot en ny person og roper Hi!

Slik fortsetter leken.

Man kan velge om man bare starter på nytt når noen gjør feil, eller om man går ut av leken når man gjør feil. For eldre speidere kan man være litt streng på at deltagerne følger riktig takt, for de yngre kan det være nok at de gjør riktige bevegelser.