Alle som er med stiller seg i ring og holder hender. Så sier man reglen:

Hoppe sa gåsa,
danse sa reven.
Så hopper vi
så danser
så setter vi oss på huk!
En - to - tre

Eller:
Hoppe sa gåsa
danse sa reven.
Så hopper vi
så danser vi 
så setter vi oss ned!
En - to - tre

Alle hopper opp og ned gjennom verset frem til dere kommer til tre, da setter alle seg ned på rumpa eller på huk.