BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

Denne stafetten består av flere deler. Speidene får bare vite om en av delene om gangen. Laget som har flest poeng når alle oppgavene er gjennomført vinner hukommelsesstafetten. 

 1. Del speiderne inn i patruljer. Pass på at det er like mange deltakere på hvert lag, hvis ikke må noen løpe flere ganger.
 2. Sett to bokser med 5-10 mmeters mellomrom 10-15 meter fremfor hvert av lagene. Alle på laget må kunne se fram til boksene og det som skjer der.
 3. Legg 5 av gjenstandene i en av boksene og de 5 siste i den andre boksen. Gjenstandene trenger ikke å være likt sortert på alle lagene. 
 4. Først skal en fra hvert lag løpe til en boks, ta en gjenstand og flytte den til den andre boksen, for så å løpe tilbake og sende ut neste person på laget.
 5. Sånn fortsetter det til alle på laget har løpt og flyttet en gjenstand. Laget som var først ferdig får 1 poeng
 6. Nå skal laget samarbeide om å skrive ned hvilke 10 gjenstander som ligger i boksene. Laget som husket flest ting får 1 poeng. 
 7. Nå skal laget huske hvilke gjenstander som ligger i hvilken boks ved at leklederen roper opp en gjenstand. Den første på laget skal løpe og hente gjenstanden, men får bare lov til å gå til èn av boksene. Hvis gjenstanden ikke er i boksen får h*n ikke plukke med seg noe. 
 8. Fortsett til alle gjenstandene er ropt opp. Det laget som har hentet flest gjenstander får 1 poeng. 
 9. Hvis du vil ha med integrert forkynnelse i denne aktiviteten kan du ha med en fjerde oppgave: Nå skal lagene prøve å komme på bibelhistorier som har med flest mulig av gjenstadene. Det laget med best forslag og flest gjenstander i fortellingen får 1 poeng. 
   

Eksempler på gjenstander og historier til den fjerde oppgaven

 • Kvist med blader, esel, kongekrone, stoffbit fra kappe, noe lilla som viser kirkeårsfargen - Jesus rir inn i Jerusalem på Palmesøndag.
 • Brødbit, makrell i tomat, liten kurv, lapp med bordvers på, tom matboks - Jesus metter fem tusen. 
   

TIPS: For å gjøre poengutdelingen mer spennende kan laget som blir først ferdig eller har flest riktige få like mange poeng som det er deltakende lag. Laget som var nest raskest eller hadde nest flest riktige får ett poeng mindre og så videre. Det siste laget får 1 poeng. Hvis dere er fire lag får det første laget 4 poeng, det neste 3 poeng, det neste 2 poeng og det siste 1 poeng.
 

UTSTYR

Til hvert lag som skal være med trenger du:

 • to bokser eller bøtter
 • 10 gjenstander (må være like gjenstander til alle lagene) - hvis du vil bruke aktiviteten til integrert forkynnelse må du tenke på hvilke gjenstander du har med - se forslag i beskrivelsen. Om ikke kan du bruke hvilke gjenstander som helst.