Denne aktiviteten består av flere deler, speiderne får bare vite om en del av gangen. Del ut ett poeng på hver oppgave, det laget som har flest poeng når alle oppgavene er gjennomført vinner hukommelsestafetten. Du trenger: to bokser og ti gjenstander på hvert lag. 

Del speiderne inn i patruljer. Pass på at det er like mange på hvert lag, ellers må noen løpe flere ganger.

Når stafetten starter ligger det fem ting i hver av de to boksene. De trenger ikke å være sortert likt på alle lagene. Boksene skal stå med fem til ti meters mellomrom ti til femten meter unna der lagene står oppstilt slik at man kan se hva som blir flyttet mellom boksene. 

Første runde:

Hver person på laget skal løpe til en boks, ta en gjenstand og flytte til den andre boksen, og så løpe tilbake og sende ut neste person. Dersom man kommer til en tom boks, må man løpe til den andre boksen. Det laget der alle på laget er først tilbake til start vinner første runde.

Andre runde:

Lagene skal nå sammen skrive ned hvilke ti gjenstander som ligger i boksene. Laget som husker flest gjenstander vinner andre runde.

Tredje runde:

Nå gjelder det å huske hvilke gjenstander som ligger i hvilken boks. Lagene stiller opp og leklederen roper opp en gjenstand. Den første på laget skal løpe og hente gjenstanden, men får bare lov å gå til én boks. Er ikke gjenstanden i boksen man ser i, får man ikke hentet noe. Fortsett til alle gjenstandene er ropt opp. Det laget som har hentet flest gjenstander vinner tredje runde.

 

Hvis du vil ha med integrert forkynnelse i denne aktiviteten kan du ta med:

Fjerde runde:

La lagene forsøke å komme på bibelhistorier som har med flest mulig av gjenstandene. Det laget med best forslag til bibelhistorie vinner fjerde runde. 

 

Eksempel på gjenstander hvis du vil ha med fjerde runde:

Jesus rir inn i Jerusalem på Palmesøndag: Kvist med blader, esel, kongekrone, stoffbit fra kappe og noe lilla som viser kirkeårsfargen

Jesus metter fem tusen: Brødbit, makrell i tomat, liten kurv, lapp med bordvers på og tom matboks.

UTSTYR

Til hvert lag som skal være med trenger du:

  • To bokser eller bøtter
  • 10 gjenstander (må være tilsvarende på alle lagene) - hvis du vil bruke aktiviteten til integrert forkynnelse må du tenke på hvilke gjenstander du har med - se forslag i beskrivelsen. Om ikke kan du bruke hvilke gjenstander som helst.