BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

  1. Sett dere i en ring eller rekke.
  2. En speider eller leder forbereder et ord, en setning eller en kort historie som han hvisker i øret til speideren til venstre for seg. 
  3. Speideren som hørte på skal nå hviske det han hørte inn i øret til den neste speideren i rekka.
  4. Når meldingen har gått helt rundt begynner den siste som fikk beskjeden med å si beskjeden han fikk høyt. Ofte er dette noe annet enn den første speideren sendte videre.
  5. Det kan være gøy å følge rekka tilbake i motsatt rekkefølge og høre hva alle har hørt og sagt. På den måten kan dere også se hvor det har "gått galt".
  6. Til slutt forteller den som hviska først hva han faktisk sendte videre. 
  7. Hvis dere vil kan dere snakke om hvordan rykter sprer seg. Denne leken kan gjøre det tydelig hvorfor vi ikke skal tro på alt vi hører.

TIPS: Du kan gjøre leken enklere ved å hviske enkeltord eller fraser og vanskeligere ved å hviske hele setninger eller korte historier. Tilpass vanskelighetsgraden til alderen på speiderne.