Alle sitter i en ring, enten på stoler eller på gulvet. Be deltagerne om å tenke ut noe som er unikt for dem, noe de tror at bare de kan, vet, har gjort eller skal gjøre. En person starter med å si hva den tror er unikt for seg. Om noen har gjort, vet eller kan det samme skal de reise seg og rope: Jeg og! Så setter de seg igjen, og personen som kom med utsagnet får et nytt forsøk på å komme på noe unikt om seg selv. Når ingen roper Jeg og! går turen videre til neste person i ringen. Runden slutter når alle i ringen har sagt noe unikt om seg selv.

Neste runde ber du deltagerne om å tenke ut noe de tror at de deler med alle de andre i ringen. Start med en annen person denne runden. Om noen ikke deler utsagnet, reiser de seg og roper Ikke jeg!. Da får personen en ny mulighet til å komme på noe som gjelder for alle. Turen går videre når ingen reiser seg. Runden er ferdig når alle ringen har sagt noe som gjelder for alle.

Når leken er ferdig kan dere snakke om:

  • Hva var lettest, å komme på noe unikt, eller noe felles?
  • Hva liker du selv best, å være unik eller å dele egenskaper med andre?
  • Kom det frem mange utsagn som personer trodde var unike som ikke var det?
  • Kom det frem mange utsagn som personer trodde skulle gjelde for alle som ikke gjorde det?