BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Sett dere i en ring, enten på stoler eller på gulvet.
 2. Be deltakerne om å tenke ut noe som er unikt for dem, noe de tror bare de kan, vet, har gjort eller skal gjøre.
 3. En person starter med å si hva hen tror er unikt for seg,
 4. Om noen har gjort, vet eller kan det samme, skal de reise seg og rope "Jeg og!", så sette de seg ned igjen. Da får personen med utsagnet et nytt forsøk til å komme på noe unikt med seg selv. 
 5. Når ingen roper "Jeg og!", går turen videre til neste person i ringen.
 6. Runden slutter når alle i ringen har sagt noe unikt om seg selv.
 7. Neste runde skal deltakerne tenke ut noe de deler med alle de andre i ringen,
 8. Start med en annen person denne runden.
 9. Om noen ikke deler utsagnet, reiser de seg opp og roper "Ikke jeg!". Da får personen en ny mulighet til å komme på noe som gjelder for alle.
 10. Turen går videre til neste person når ingen reiser seg. 
 11. Runden er ferdig når alle i ringen har sagt noe som gjelder for alle.
 12. Snakk sammen om:
  • Var det lettes å komme på noe unikt eller noe til felles? Hvorfor tror dere det er sånn?
  • Hva likte dere best selv, å være unik eller å dele egenskaper med andre?
  • Var det mange utsagn som noen trodde var unike, men som ikke var det?
  • Var det mange utsagn som noen trodde var like, men som ikke var det?
  • Hva betyr det for oss at vi er like andre?
  • Hva betyr det for oss at vi er ulike andre?