Møte 1:
Gi speiderne i oppgave til neste møte å skrive ned alle reiser de gjør i løpet av uken. Alle reiser skal med, enten de går, sykler, kjører bil eller båt, reiser kollektivt eller flyr. De må skrive ned omtrentlig antall kilometer og hvilket fremkomstmiddel de brukte.

Møte 2: 
Speiderne regner sammen hvor mange kilometer de har reist med hver type fremkomstmiddel. Når alle er klare deles klosser ut på denne måten:
Gå eller sykle: Ingen klosser
Bil eller båt: Tre klosser per kilometer
Kollektiv transport: En kloss per kilometer
Langdistansetog: En kloss per tiende mil
Fly: Tre klosser per kilometer

Antallet klosser representerer utslippet av karbondioksid for de ulike transportmidlene. Det er vanskelig å regne ut nøyaktig utslipp ettersom det avhenger av flere ting, blant annet hvor mange personer som er med på transportmiddelet, men klossene gir likevel speiderne en forståelse for hva som slipper ut lite og mye karbondioksid.

Del ut klossene, et fremkomstmiddel om gangen. Snakk med speiderne:
Hvem fikk flest klosser? Hvorfor? Hvem fikk færrest klosser? Hvorfor? Hva kan speiderne gjøre selv for å redusere eget utslipp i forbindelse med reiser? Husk på at for mange av speiderne er det ofte foreldrene som velger reisemetode.

Kanskje vil dere gjenta aktiviteten til neste møte og ha konkurranse om hvem som denne gangen får færrest klosser eller hvem som har redusert antall klosser mest siden sist gang? 

UTSTYR

  • Klosser