Dere kan gjøre terrenget og kartet så detaljert dere ønsker, men aktiviteten er først og fremst tenkt for å lære seg høydekurver.

Bruk et A4- eller A3-ark og lag et landskap. Fjell lager dere med oppdelte poteter, og så kan dere eventuelt fylle på med vann, trær og andre detaljer med fargeblyanter eller noe annet (monopol-hus, togskinner fra et togsett, fargeark også videre). Dere kan også skjære ut fjell i tre eller et annet mer permanent materiale, slik at dere kan stable modellen sammen og stille den ut på patruljerommet.

Så skal dere lage kartet: Tegn rundt potetene (og de andre detaljene) og ta dem av. Hvis dere har mange poteter må dere huske hvilken som skal ligge hvor. Skjær dem opp i 5-6 like store skiver. Legg så en og en skive på plass og tegn rundt dem. Dette blir potetens, og fjellets, høydekurver!

Tegn på eventuelle detaljer som skal være oppå fjellene, fyll inn trerike områder med grønt, åpne områder med gult og detaljer med sorte markeringer.

Målestokk

Hvis dere vil jobbe videre med kart her kan dere tegne landskapet over på et mindre ark ved hjelp av målestokk. Fra en arkstørrelse til en større (for eksempel fra A4 til A3) er målestokken omtrent 1:1,5 (mer nøyaktig 1:1,41). Fyll både det store og det lille arket med et rutenett der rutene på det store arket er 1,5 ganger høyere og bredere enn rutene på det lille (for eksempel A3: 3x3 cm og A4: 2x2 cm). Fyll inn hver rute på det lille arket med de samme detaljene som er i tilsvarende rute på det store arket.

Det kan være lurt å dele opp store patruljer i små grupper, spesielt for målestokk-delen av aktiviteten.

Foto: Erik Bloch

UTSTYR

  • Ark (Helst A3)
  • For målestokk: Arkstørrelsen under den dere bruker til terrenget
  • Poteter
  • Fargeblyanter
  • Andre ting til å lage detaljer