Del speiderne i par, er dere mange kan de deles i fire og være to på hvert lag. Hver gruppe trenger ett kart, en oversikt over de ulike skipene som er med i spillet, spillebrikker og en skillevegg.

Hvilke skip og hvor mange som skal være med avhenger av kartets størrelse og hvor mange ruter det har. Skipene bør være av forskjellig lengde og tilsammen ikke fylle mer en 1/3-1/2 av spillebrettet.

Skip som kan være med:

  • Hangarskip, lenge = 5 ruter
  • Slagskip, lengde = 4 ruter
  • Krysser, lengde = 3 ruter
  • Ubåt, lengde = 2 ruter

Sett skilleveggen på midten av kartet. Begge spillerne tegner av rutenettet på motstanderens karthalvdel. Spillerne plasserer ut sine spillebrikker slik at det står en brikke i alle rutene der skipene står. Setter spilleren som eksempel på et slagskip må man altså sette ut fire spillebrikker på rad. Skipene kan plasseres både vannrett og loddrett på kartet.

Når alle skipene er plassert starter den ene med å skyte ved å si en koordinat på motstanderens karthalvdel. Er det en spillebrikke i denne ruten sier man "treff", oppgir hvilket type skip som er truffet, og fjerner spillebrikken fra kartet. Er det ikke en spillebrikke i denne ruten sier man "bom". Spilleren som skyter merker av hvor h*n har skutt på avtegningen av motstanderens kart. Det er lurt å lage forskjellige merker for treff og bom. Skip blir senket når alle rutene det er plassert i er skutt.

Spillerne skyter annen hver gang til en har senket alle skipene til motstanderen.

UTSTYR

  • Kart med rutenett og koordinater
  • Spillebrikker - kan bruke hva som helst, spillebrikker, småstein, blader osv.
  • Skillevegg
  • Papir og blyant