BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 
Aktiviteten fungerer best med minimum tre lag med minimum tre spillere på hvert lag. 

SLIK GJØR DU

 1. Finn et åpent område.
 2. Del dere inn i lag med maks fire spillere på hvert lag.
 3. Gi hvert lag et lagnavn, for eksempel en farge eller et dyr.
 4. Still lagene i en ring og marker basen til hvert lag. 
 5. Et lag starter i midten, dette er serveposisjonen. De andre lagene står i sin base.
 6. Laget som starter med ballen skal serve ballen på denne måten: alle spillerne på laget utenom den som skal serve, holder ballen med to hender. Den som skal serve slår ballen opp i lufta samtidig som hen roper navnet på ett av de andre lagene.
 7. Laget i midten trekker seg unna og tilbake til basen sin, mens laget som ble ropt opp skal prøve å fange ballen før den spretter i bakken.
 8. Hvis ballen går i bakken får laget som servet poeng, hvis laget klarer å fange ballen, får laget som fanget ballen poeng. 
 9. Laget som tok imot skal nå serve innen 10 sekunder. Hvis de ikke klarer det innen tiden, får de ett minuspoeng. Laget skal likevel serve.
   

NB: Ingen kan få mindre enn 0 poeng. Det er ikke konkurransen i seg selv om er viktigst, men at spillerne er avhengige av laget for å få til oppgaven. Snakk gjerne sammen etterpå om hvordan det var å samarbeide på denne måten. 
 

UTSTYR

 • Ball, gjerne en stor yoga-ball eller badeball
 • Gjenstander til å markere basene