Kin-ball er et kanadisk lagspill med fokus på samarbeid og inkludering. Dette er en forenklet versjon av spillet, som er lett å gjennomføre hvor som helst. 

Deltakerne deles inn i lag, maks fire spillere per lag. Lagene får et lagnavn (for eksempel farge; rød, blå, gul...)

Banen markeres opp med én gjenstand per lag, som markerer lagets utgangsposisjon. I midten av banen er serveposisjonen. 

Ett lag begynner i midten på serveposisjonen, de andre lagene står på sin utgangsposisjon. 

Laget som begynner står samlet rundt ballen, én spiller skal "serve", mens de andre holder ballen (alle på laget MÅ holde ballen med to hender). Den som server slår ballen opp i luften, samtidig som han / henne roper ut navnet på ett av de andre lagene! 

Laget i midten trekker seg unna, og laget som har blitt rop opp skal nå prøve å fange ballen før den spretter i bakken.

Ballen går i bakken = poeng til laget som servet

Ballen går ikke i bakken = poeng til laget 

Nå er det laget som tok imot sin tur til å serve. Laget må samle seg slik at alle holder på ballen og serve innen 10 sekunder. Hvis de ikke klarer det får de ett minuspoeng (ingen lag får mindre enn 0 poeng), men får lov til å serve likevel.  

Husk! Det er ikke konkurransen i denne leken som er det viktigste, men at man er avhengige av alle på laget for å få til oppgaven. Snakk med speiderne etterpå hvordan det var å måtte samarbeide på denne måten. 

UTSTYR

  • Ball (gjerne en stor yoga-ball, badeball eller hvilken som helst ball)
  • Åpent område
  • Helst tre lag, med minimum to - tre spillere
  • Gjenstander til å markere utgangsposisjon