Merk opp to like rutenett, omtrent 10x10 ruter, ved siden av hverandre på bakken med sisal og teltplugger. Rutene må være så store at en speider kan stå i hver rute. Skriv A-J og 1-10 på to sett med brikker eller ark, og marker rutenettene med disse slik at man kan oppgi koordinatene til hver rute.

Pioner to enkle trefotinger og heng en presenning mellom disse. Stativet plasseres mellom rutenettene og må være så høyt at ingen av speiderne som er med kan se over på andre siden.

Del speiderne i to lag. Lagene skal plassere sine skip ut på banen 

Skip som skal være med:

  • 1 hangarskip, lenge = 5 ruter
  • 2 slagskip, lengde = 4 ruter
  • 2 kryssere, lengde = 3 ruter
  • 1 ubåt, lengde = 2 ruter

Skipene plasseres ved at speiderne stiller seg opp i rutenettet slik at det står en speider i alle rutene der skipene skal stå. Plasseres som eksempel på et slagskip må man altså stå speidere i fire ruter på rad. Skipene kan plasseres både vannrett og loddrett i rutenettet. Er man ikke mange nok til at en speider kan stå i hver rute, kan speiderne stå i to ruter hver eller dere kan lage en mindre bane og plassere ut færre skip.

Når alle skipene er plassert starter det ene laget med å skyte ved å si en koordinat. Er det en speider i denne ruten hos motstanderlaget sier man "treff", oppgir hvilket type skip som er truffet, og speideren må gå av banen. Er det ikke en speider i denne ruten sier man "bom". Laget som skyter bør forsøke å huske hvor de har skutt, så slipper de å skyte i samme rute flere ganger. Skip blir senket når alle rutene det er plassert i er skutt.

Lagene skyter annen hver gang til et lag har senket alle skipene til motstanderlaget.

UTSTYR

  • Raier
  • Sisal
  • Teltplugger
  • Presenning
  • Markørbrikker eller -ark
  • Tusj