BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU 

  1. Del ut to atk og noe å skrive med til hver deltaker.
  2. Alle skal tegne omrisset av foten sin på det ene arket og omrisset av hånda på det andre arket. Etterpå skal dere tegn eller skrive inne i "avtrykkene".
  3. Foten representerer klimaavtrykket deres. I avtrykket skal dere skrive eller tegne de tingene dere gjør som setter spor i naturen og på klimaet. Eksempler kan være forbruk, transport, mat, energi og avfall.
  4. Hånda representerer hva dere gjør eller kan gjøre for naturen. Skriv eller tegn de tingene man ønsker å gjøre, eller allerede gjør, for å ta vare på naturen og klimaet. Eksempler kan vøre kildesortering, å sykle fremfor å kjøre, gjenbruk og sparing av energi.
  5. Når tegningene er ferdige visere dere de frem til hverandre. Hvilke avtrykk har dere? Hvilke tiltak ønsker dere å gjøre for å ta vare på naturen og klimaet? Til slutt setter alle ring rundt minst ett tiltak de ønsker å ha ekstra fokus på.
  6. På neste møte kan dere ta en runde og høre hvordan det har gått med klima/miljøtiltaket som deltakerne bestemte seg for å ha ekstra fokus på. 

 

Illustrasjon av omrisset til et fotavtrykk og et håndavtrykk.

NB: Etter at dere har gjennomført aktiviteten kan det være fint å ta en tur ut og se etter spor fra mennesker og dyr. Hvilke spor finner dere etter dyr? Eksempler kan være: avføring, fotspor, fjær, gul snø, spiste kongler. Hvilke spor finner dere etter mennesker? Eksempler kan være: søppel, fotspor, bålplasser, hogde trær, skitten snø.

Foto: Lars Røraas

 

UTSTYR

  • Ark
  • Skrive- eller tegnesaker