I denne aktiviteten skal dere reflektere over hvilke avtrykk eller spor vi mennesker etterlater oss i naturen og hvordan vi påvirker klimaet. 

Både mennesker og dyr lager spor. På tur i skogen kan vi finne spor fra forskjellige dyr. Kanskje ser vi et avtrykk i snøen som forteller oss at et rådyr har vært på tur? Går vi litt lengre ser vi kanskje at et dyr har bæsjet eller eller vi finner en kongle som har blitt spist på av et ekorn. 

Vi mennesker lager også spor. Begynn med å lete i området rundt dere. Hvilke spor kan dere se etter mennesker?

SLIK GJØR DERE 

Alle deltakerne får utdelt to ark og noe å skrive med

  1. Alle skal tegne ett avtrykk av foten sin, og ett avtrykk av hånden sin.
  2. Inne i avtrykkene skal man deretter skrive eller tegne. 
  3. I fotavtrykket skriver eller tegner man tingene man gjør som setter spor i naturen og på klimaet. Foten representerer dermed klimaavtrykket. Eksempler kan være forbruk, transport, mat, energi og avfall.
  4. I håndavtrykket skriver eller tegner man tingene man ønsker å gjøre eller gjør for å ta vare på naturen og klimaet. Eksempler kan være kildesortering, bruke sykkel fremfor å kjøre, gjenbruk og sparing av energi.

Når tegningene er ferdige visere dere de frem til hverandre. Hvilke avtrykk har dere? Hvilke tiltak ønsker dere å gjøre for å ta vare på naturen og klimaet? Til slutt setter alle ring rundt minst ett tiltak de ønsker å ha ekstra fokus på. 

UTSTYR

  • Ark
  • Skrive- eller tegnesaker
     

Foto: Lars Røraas