Denne klimaquizen tar for seg teamene:

  • Truede arter i Norge
  • Global oppvarming
  • Energi
  • Nedbrytning av avfall
  • Forbruk

Quiz eller natursti er en morsom måte å lære, hvor deltakerne kan diskutere og komme frem til sine svar. Gjennomfør quizen sammen i gruppa eller patruljen, eller print ut postene og gjør det som en natursti. Etter at deltakerne har fylt ut sine svarark, går dere gjennom fasiten i fellesskap
 

Utstyr


  • Utskrift av poster - gjerne laminert
  • Utskrift av svarark
  • Fasit
  • Blyanter
  • Tråd til å henge opp postene med