BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 
Du kan lage neverkopp i månedene mai, juni og juli. 

SLIK GJØR DU

  1. Plukk never fra bjørketrær ved å stikke en kniv inn i et bjørketre og lage et rett snitt nedover. Ikke skjær dypt, bare inn til den grønne, levende barken på treet.
  2. Snitt rundt treet i toppen og bunn av snittet.
  3. Dra barken av treet. 
  4. Surr neverbiten sammen til en trakt. 
  5. I begge hjørnene i det ytterste laget skal du stikke et hull gjennom neverlagene.
  6. Stikk en pinn eller en liten bit never gjennom hullene sånn at koppen holder seg sammen. 
  7. Du kan bruke koppen til å plukke bær i. 

Hvis du skal bruke koppen til å drikke av koppen må du være rask. Vannet renner fort ut i bunnen. 
 

UTSTYR

  • Kniv
  • Never