Alle som skal være med får hvert sitt nummer fra 1 og oppover. Alle stiller seg i en ring, en stiller seg i midten av ringen med en langkost.

Personen i midten sier et nummer samtidig som den slipper taket i kosten. Den som har nummeret skal forsøke å ta tak i kosten før den treffer bakken. Hvis den klarer å få tak i kosten bytter den plass med den som stod i midten. 

Dersom man ikke klarer å få tak i kosten er man ute av leken. Hvis personen i midten sier nummeret til en som er ute må denne ut. Den som står igjen til slutt vinner leken.