Hvis dere har et ferdiglaget kubbsett, kan dere bruke det. Alternativt kan dere improvisere og lage deres eget med vedkubber og pinner, med omtrent disse målene:

  • 1 konge, 10 cm i diameter, 40 cm høy
  • 10 kubber, 7 cm i diameter, 20 cm høye
  • 6 kastepinner, 4 cm i diameter, 30 cm lange

Banen bør være omtrent 10 meter lang og 5 meter bred. Kongen stilles midt på banen. Kubbene stilles fem på hver kortende, spredd utover hele linjen med samme mellomrom mellom hver kubbe. Del spillerne i to lag.

For å avgjøre hvem som starter kaster hvert lag én kastepinne. Den som kommer nærmest kongen uten å velte denne starter. 

Målet med spillet er å slå ned alle motstandernes kubber med kastepinnene og til slutt slå ned kongen. Kastepinnene må kastes med underarmskast, de må holdes i kasteretning og det er ikke lov med "helikopterkast" altså at pinnen roterer horisontalt. Den som kaster må alltid stå bak egen linje. 

Hvert lag kaster 6 kastepinner hver omgang. Fordel pinnene innad i laget. Når lag A har kastet alle pinnene går turen over til lag B. Dersom noen av lagets kubber er slått ned starter lag B med å kaste disse over banens midtlinje. Det er lurt å kaste så nære egen baklinje som mulig, og å ha dem samlet. Kubbene må treffe innenfor motstanderlagets banehalvdel, man har tre forsøk per kubbe til å få til dette. Havner en kubbe utenfor banen tre ganger kan motstanderlaget plassere den der de vil. Når lag B har fått alle sine nedslåtte kubber over på lag As halvdel, vipper lag A dem opp i stående posisjon. Lag B må nå bruke kastepinnene til å slå ned disse før de kan begynne på lag As kubber. Dersom noen av lag As kubber blir slått ned før lag B har slått ned sine egne, skal disse settes opp igjen. Når lag B slår ned de tidligere felte kubbene skal disse tas ut av spillet. 

Slik fortsetter spillet til ett lag har slått ned alle motstanderlagets kubber. Dette laget skal nå slå ned kongen. Første lag til å slå ned kongen vinner spillet. Men; dersom en spiller slår ned kongen før alle motstanderlagets kubber er nede, taper denne spillerens lag umiddelbart.

Å spille kubb kan ta lengre tid enn man tror! For å korte ned tiden kan man si at nedslåtte kubber er ute av spillet med det samme.

UTSTYR

  • Ferdiglaget kubbespill

Eller:

  • Sag 
  • Stokker med diameter 10, 7 og 4 cm.