Til lafting brukes furu eller gran. Du kan enten bruke rundtømmer (rundlaft) eller tømmerstokker som er kantskåret på to av sidene (kantlaft).

  1. Sag to skrå hakk i enden av stokken, med en avstand som er litt mindre enn diameteren til stokken som skal oppå.
  2. Hogg bort det som er mellom hakkene.
  3. Legg på den neste stokken og marker nøyaktig hvor den går inn i hakket. Ta den bort igjen og sag og hogg et tilsvarened hakk. Når stokken legges oppå den forrige, skal de to møtes ganske nøyaktig.
  4. Som isolasjon mellom stokkene kan dere bruke vatt av lin eller saueull.
  5. Underveis kan dere sikre stokkene med tykke treplugger. Fortsett sånn til veggen er høy nok.