Det er mange måter å gå frem for å lage en modell over solsystemet. Kanskje er det lurt å starte med å lage en oversikt over hva som skal være med, og hvor store de ulike delene må være at modellen skal være en riktig presentasjon av solsystemet. I modellen må Solen og alle de åtte planetene være med. 

HER finner du rekkefølgen på planetene, samt avstands- og størrelsesforhold mellom dem.

Dere vil oppdagen at Solen blir veldig stor sammenlignet med resten av modellen. Kanskje er det lurt å lage denne i riktig størrelse bare for å vise det faktiske forholdet, og enten ikke la den være med i modellen, eller lage en mindre sol til den endelige modellen.

Planetene kan lages på mange måter. En kan for eksempel kjøpe inn kuler av isopor eller tre fra en hobbybutikk, en kan bruke ballonger og blåse disse til riktig størrelse, kulene kan trilles i leire, plastelina eller trolldeig, eller en kan lage en enkel todimensjonal modell ved å klippe ut planetene i papir eller papp.

Alle planetene beveger seg i nesten samme plan og i retning mot urviseren.

Etter at planetene er laget i riktig størrelse, bør de fargelegges eller males i riktig farge.