Solsystem

Et solsystem, eller planetsystem består av en rekke himmellegemeer, som planeter, måner, kometer og asteroider som beveger seg i bane rundt en stjerne. Forskere har oppdaget over 1200 planetsystemer og omtrent 500 av disse har mer enn én planet. Det finnes antagelig uendelig mange flere planetsystmer i verdensrommet, bare i vår galakse, Melkeveien, finnes det over 100 milliarder stjerner, og man antar at omtrent halvparten av disse har minst en planet rundt seg. Man antar og at det finnes over 100 milliarder galakser i verdensrommet, så antallet planetsystemer er nærmest uendelig.

Solsystemet

Jorden er en del av et planetsystem som roterer rundt solen. Dette blir kalt solsytemet. Solsystemet består av solen og åtte planeter, fire av stein og fire av gass. Steinplanetene er de fire nærmest solen, gassplanetene ligger utenfor disse. Alle de åtte planetene går i bane rundt solen, men alle bruker forskjellig tid på dette. Tidligere regnet vi ni planeter i solsystemet, men i 2006 ble den ytterste planeten, Pluto, degradert til en dvergplanet.

Solen er en stor og lyssterk stjerne. Bare 15% av alle stjerner i Melkeveien er større enn solen. Solen er senter i vårt solsystem og inneholder mer enn 99% av all massen i solsystemet.

Hva er en planet

Et himmellegeme regnes som en planet hvis det oppfyller tre kriterier:

- Det går i bane rundt solen
- Det har stor nok masse til gravitasjonen i legemet dominerer over andre krefter og har gjort at det har tilnærmet rundt form
- Massen har også rensket området rundt banen sin for andre himmellegemer 

Det indre solsystemet - steinplanetene:

Det indre solsystemet består av de fire steinplanetene som ligger nærmest solen.

Merkur: Merkur er den planeten som ligger nærmest solen, og det er også den minste planeten i solsystemet vårt. Merkur er en liten planet, med størrelse på ca 40% av jorden, og er gråaktig i fargen. Merkur ligger 58 millioner kilometer fra solen.

Venus: Venus er planet nummer to fra solen. Den har ca samme størrelse som jorden. Venus er, med unntak av solen og månen, det mest lyssterke objektet sett fra jorden og kan gå under betegnelsen morgenstjernen og aftenstjernen. Venus ligger 108 millioner kilometer fra solen og er oransjaktig i fargen.

Jorden: Jorden er den tredje planeten fra solen. Jordens planetnavn er Tellus. Jorden er den eneste planeten vi vet om hvor den finnes liv av noen art. Jorden ligger 150 millioner kilometer fra fra solen. Solen er 109 ganger så stor som jorden. Jorden er blå i fargen sett fra verdensrommet på grunn av havet, men man kan også gjerne se grønne og brune landområder og hvite skyer.

Mars: Mars er planet nummer fire fra solen, og er den ytterste steinplaneten i det indre solsystemet. Mars er omtrent halvparten av jordens størrelse. Mars har en karakteristisk rødfarge som skyldes at den er dekket av rødlig sand. Mars ligger 228 millioner kilometer fra solen.

Det ytre solsystemet - gassplanetene

Det ytre solsystemet består av de fire gassplanetene som ligger ytterst i vårt solsystem. Gassplanetene er vesentlig større enn steinplanetene.

Jupiter: Jupiter er den femte planeten fra solen. Det er den største i vårt solsystem, og er omtrent elleve ganger så stor som jorden. Den består av hydrogen og helium. Jupiter ligger 778 millioner kilometer fra solen. Jupiters farger er brun- og blåaktig i striper.

Saturn: Saturn er planet nummer seks fra solen. Den kjennes lett igjen på ringsystemet som i hovedsak består av partikler av is og stein. Saturn er omtrent ni ganger så stor som jorden. Saturn ligger 1430 millioner kilometer fra solen. Planetes farge er ulike sjatteringer av brunt.

Uranus: Uranus er den syvende planeten fra solen. Det er den kaldeste planeten i vårt solsystem. Uranus er omtrent fire ganger så stor som jorden. Uranus ligger 2880 millioner kilometer fra solen og er lys blå i fargen.

Neptun: Neptun er planet nummer åtte fra solen og den ytterste planeten i vårt solsystem. Neptun omtales noen ganger som den blå planeten på grunn av sin karakteristiske blåfarge. Planeten er litt mindre i størrelse enn Uranus. Neptun ligger 4520 millioner kilometer fra solen og er mørk blå i fargen.