BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Velg ut hva du skal presentere.
 2. Les deg opp på det du skal presentere sånn at du kan det godt. Jo mer du kan om et tema, jo enklere er det å forklare det til andre. 
 3. Velg ut en måte å presentere det du skal presentere. Det er flere forslag lenger ned på siden.
 4. En kreativ og spennende presenteasjon er lettere å følge med på enn en opplesning fra manus. Sjansen for at de som ser på lærer noe, er større når det er gøy å følge med. 
   

TIPS: Hvis dere skal gjennom mange temaer på et speidermøte, kan dere gi et tema til hver patrulje. Hver patrulje lager da en presentasjon om sitt tema og holder deretter presentasjonen for de andre speiderne sånn at alle kan lære av hverandre. 

Måter å lage presentasjoner på

Her er noen tips til ulike måter å presentere ulike temaer på: 

 • Veggavis: Bruk gråpapir eller et stort ark og tegn, skriv eller lim på informasjon. Bruk farger og bilder for å gjøre avisen spennende. Veggavis passer best om den kan henge en stund og folk har tid til å stoppe og lese.
 • Avis: Lag en skikkelig avis med store overskrifter, leder, nyhetsartikler, reportasjer og leserbrev. Avis passer best når den kan ligge en stund og folk får mulighet til å lese selv.
 • Skuespill: Planlegg og øv på et skuespill der det dere skal lære bort kommer tydelig frem. Kanskje kan dere spille et debattprogram der ulike roller presenterer ulike sider av temaet og en programleder styrer diskusjonen, eller kanskje dere kan lage en historie om noen som opplever temaet dere presenterer. 
 • Film: Lag en film om temaet dere skal presentere. Filmen kan inneholde skuespill eller dere kan filme ting som er relatert til temaet dere presenterer og kommentere det dere filmer. 
 • Lysbildeshow: Bruk bilder relatert til temaet dere skal presentere og sett dem sammen til en lysbildepresentasjon. Presentasjonen kan i tillegg til bilder gjerne inneholde sider med informasjon, musikk eller filmklipp. 
 • Sang eller dikt: Skriv en sang eller et dikt om temaet dere skal presentere. Ofte husker vi bedre ting som har en melodi. Dere kan gjerne bruke en melodi dere kan fra før. Dere kan også bruke relaterte rekvisitter eller bevegelser.
 • Quiz: Lag spørsmål knyttet til temaet dere presenterer og la de som hører på svare på spørsmålene. Gå gjennom de riktige svarene i fellesskap. Quiz egner seg best i kombinasjon med andre presentasjonsformer. Spørsmålene kan komme underveis i presentasjonen eller etter at dere har presentert ferdig.