Ta to pinner som er omtrent 35 cm lange og 5 mm tykke. Lim eller surr dem sammen på midten og fest en halv bordtennisball på hver av de fire endene. De må ha åpingen samme vei for at vindmåleren skal virke. Farg den ene halve ballen

Bor et hull i pinnekrysset og tre det inn på en frittstående stang. Krysset må kunne rotere fritt rundt stangen.

Du kan også bruke en enkel kulepenn (Bic-pen). Ta ut innmaten. Bruk to binderser som dere retter ut slik at de ser ut som en U. Legg dem over pinnekrysset (i kryss), og stikk endene ned i spissen av kulepennhylsen.
Bank en spiker, eller skru en skrue, med lite hode ned i en kraftig stokk, legg en metallskive på spikeren/skruen og tre kulepennen på. Spikeren/skruen må være så tynn at kulepennen roterer fritt.  

Dere kan ogs lage et krys av to tykke papp strimler på ca 40 x 5 cm. Stift dem sammen på midten.
Ta 4 engangsplastglass og klipp vekk bunnen. Farg det ene glasset med tusj. Fest glassene "liggende" og "på tvers" ytterst på hver av de 4 "armene".
Ta en blyant med hviskelær på toppen. Legg krysset oppå hviskelæret. Stikk en "pin" gjennom midten av krysset. Vær litt nøyaktig her. Hullet må være helt på midten og du må ikke trykke for hardt ned. "Propellen" må kunne rotere fritt. Spissen på blyanet kan du feste i en liten snøhaug eller i en klump modelerleire. Du kan også holde den ut på strak armen. 

Slik måler du vindhastigheten:
Tell antall omdreininger i løpet av 30 sekunder, altså hvor mange ganger den røde ballen/røde glasset snurrer rundt. Hvis du ganger antall omdreininger med 8 får du vindhastigheten angitt i km/time. Ganger du dette tallet med 3,6 får du vindhastigheten angitt i m/sek.

UTSTYR

 • 2 bordtennisballer delt på midten
 • 2 pinner, ca 35 cm lange og 5 mm tykke
 • Lim
 • Tusj
 • Bor 
 • Stang til å fetse "propellen" på

eller

 • Kulepennhylse
 • Metallskive
 • Skrue/spiker
 • Skrutrekker/hammer
 • Stokk

Eller:

 • 4 engangsplastglass av den myke lette typen
 • Papp
 • Saks
 • Tusj
 • Lim
 • Stiftemaskin
 • Blyant
 • "Pin"