Lag en prøvelapp, og prøv ut ulike typer masker og mønster med speiderne. La alle prøve hver for seg, og hjelp til underveis. Når de begynner å beherske prøvelappen og de ulike masketypene, kan dere begynne å lage nyttegjenstander!

Husk at alle bruker ulik tid på å lære seg ting. Dersom det er store forskjeller på speiderne, kan du gjerne la noen gå videre til produkter selv om ikke alle er helt klare, men sørg for at hver enkelt er trygge på prøvelappen før de prøver noe vanskeligere. Det er ikke gøy å lage en lue om du ikke forstår noen ting! Speiderne kan også lære veldig mye av å hjelpe hverandre; oppmuntre til samarbeid og la dem lære bort til hverandre.