Ha med forskjellige typer bær. Hvis du ikke har alle ferske kan de kjøpes frosne. Vet speiderne hva de heter? Har de spist dem før? Har de funnet dem i skogen? Vet de når de kan plukkes? La dem smake på alle sammen.

Tyttebær: Vokser i lyngområder i skogen. Modne august til oktober.
Blåbær: Vokser i granskog eller blandingsskog. Er modne juli til august.
Bringebær: Villbringebær vokser gjerne i grøftekanter eller i utkanten skoger der vegetasjonen klippes. Er modne juli til august.
Multer: Vokser i myrområder. Modne fra midt i juli til den første frostnatten.
Bjørnebær: Vokser i grøftekanter i sørlige områder. Er modne september til oktober.
Markjordbær: Vokser i grøftekanter. Kort sesong, er modne midt på eller mot slutten av sommeren.

Lek smakekim med de ulike bærene. Klarer speiderne å gjette hvilke bær de får når de ikke kan se dem?

Lag mat med bærene. Her finner du oppskrifter med bær.

Tyttebær

Molte

Bringebær

Blåbær