BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

Likestilling mellom kjønnene er ikke bare en grunnleggende menneskerettighet, men er helt nødvendig for å skape en rettferdig, bærekraftig verden. Aktiviteten tar for seg bærekraftsmål 5, Likestilling mellom kjønnene og kan gjennomføres rundt et bord, mens dere går på tur eller rundt leirbålet på kvelden. Målet med aktiviteten er å bli bevisst hvilke forskjeller og likheter det er eller har vært mellom kjønnene. 

SLIK GJØR DU

 1. Les opp ett av spørsmålene under og diskuter hva dere tenker og mener.
 2. Etter diskusjonen kan dere lese opp et nytt spørsmål og diskutere på nytt.
 3. Fortsett å lese opp spørsmål og diskutere så lenge dere vil.
 4. Hvis dere er uenige om noe, kan dere øve på å spørre hverandre om hvorfor dere mener som dere gjør. Prøv å se om dere klarer å forstå hverandres meninger.
   

Forslag til spørsmål

 • Hvor viktig er kjønnet ditt for hvem du er?
 • Hva tror dere er grunnen til at kvinner ikke fikk stemmerett samtidig som menn? 
 • Er gutter og jenter forskjellige? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Er det noe jenter kan som ikke gutter kan? Er det noe gutter kan som ikke jenter kan?
 • Er kvinner og menn likestilte i Norge i dag? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Tror dere kvinner og menn er likestilte over hele verden i dag? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Hva kan dere gjøre for å bidra til likestilling mellom kjønnene i Norge eller i verden?