Speiderne stiller seg på to rekker med ansiktet mot hverandre. Gi dem oppgaven: Gå frem mot hverandre og håndhils på den som står rett ovenfor deg. Ikke slipp hånden til den andre før dere får neste oppgave.

Når alle har gjort dette får de neste instruksjon: Deltagerne på begge rekkene skal forsøke å få den de holder i hånden på sin side av den usynlige linjen mellom rekkene. Observer hvordan speiderne løser oppgaven. De fleste vil antagelig starte en drakamp, men om noen tenker seg om bytter de ganske enkelt plass. Det var ingenting i oppgaven som sa at de selv måtte bli stående på sin side av linjen.

Snakk med speiderne: Hvorfor forsøkte de å løse oppgaven på den måten de valgte? Hvis noen "klarte" oppgaven, hva var grunnen til dette? Er det andre situasjoner der man kunne løst en oppgave på en bedre måte hvis man hadde tatt seg tid til å tenke seg om først?